Aros Slim Light Stretch - Dark Navy
Aros Slim Light Stretch - Dark Navy
Aros Slim Light Stretch - Dark Navy

SFr. 159.00

107 Ivy Fit Denim - One Wash
107 Ivy Fit Denim - One Wash
107 Ivy Fit Denim - One Wash

SFr. 289.00

Aros Slim Light Stretch - Black
Aros Slim Light Stretch - Black
Aros Slim Light Stretch - Black

SFr. 159.00

New Yorker Pant - Army Green
New Yorker Pant - Army Green
New Yorker Pant - Army Green

SFr. 249.00

French Work Pants - Ink Blue
French Work Pants - Ink Blue
French Work Pants - Ink Blue

SFr. 249.00

Sigfred Lambswool - Dark Navy
Sigfred Lambswool - Dark Navy
Sigfred Lambswool - Dark Navy

SFr. 118.00 SFr. 169.00

Aros Slim Light Stretch - Utility Khaki
Aros Slim Light Stretch - Utility Khaki
Aros Slim Light Stretch - Utility Khaki

SFr. 159.00

Aros Slim Light Stretch - Ivy Green
Aros Slim Light Stretch - Ivy Green
Aros Slim Light Stretch - Ivy Green

SFr. 159.00

Slim Fit US Army Fatigue Pant - Green
Slim Fit US Army Fatigue Pant - Green
Slim Fit US Army Fatigue Pant - Green

SFr. 249.00

Aros Regular Light Stretch - Dark Navy
Aros Regular Light Stretch - Dark Navy
Aros Regular Light Stretch - Dark Navy

SFr. 159.00

French Work Pants - Navy
French Work Pants - Navy
French Work Pants - Navy

SFr. 249.00

Fine Merino Roll Neck - Black
Fine Merino Roll Neck - Black
Fine Merino Roll Neck - Black

SFr. 160.00 SFr. 229.00

Aros Slim Light Stretch - Dark Navy
Aros Slim Light Stretch - Dark Navy
Aros Slim Light Stretch - Dark Navy

SFr. 159.00

Aros Slim Light Stretch - Utility Khaki
Aros Slim Light Stretch - Utility Khaki
Aros Slim Light Stretch - Utility Khaki

SFr. 159.00

107 Ivy Fit Denim - One Wash
107 Ivy Fit Denim - One Wash
107 Ivy Fit Denim - One Wash

SFr. 289.00

Aros Slim Light Stretch - Ivy Green
Aros Slim Light Stretch - Ivy Green
Aros Slim Light Stretch - Ivy Green

SFr. 159.00

Aros Slim Light Stretch - Black
Aros Slim Light Stretch - Black
Aros Slim Light Stretch - Black

SFr. 159.00

Slim Fit US Army Fatigue Pant - Green
Slim Fit US Army Fatigue Pant - Green
Slim Fit US Army Fatigue Pant - Green

SFr. 249.00

New Yorker Pant - Army Green
New Yorker Pant - Army Green
New Yorker Pant - Army Green

SFr. 249.00

Aros Regular Light Stretch - Dark Navy
Aros Regular Light Stretch - Dark Navy
Aros Regular Light Stretch - Dark Navy

SFr. 159.00

French Work Pants - Ink Blue
French Work Pants - Ink Blue
French Work Pants - Ink Blue

SFr. 249.00

French Work Pants - Navy
French Work Pants - Navy
French Work Pants - Navy

SFr. 249.00

Sigfred Lambswool - Dark Navy
Sigfred Lambswool - Dark Navy
Sigfred Lambswool - Dark Navy

SFr. 118.00 SFr. 169.00

Fine Merino Roll Neck - Black
Fine Merino Roll Neck - Black
Fine Merino Roll Neck - Black

SFr. 160.00 SFr. 229.00